2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto Show