2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS

2011 Kia Sorento Gallery: L.A. Auto ShowS